Carlisme. Partit Carlí de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Correu Català de la Solidaritat

Pels carlins, la solidaritat és un acte de justícia que s’exerceix a favor de les persones i dels pobles. Una acte de justícia social interna dels països, i un acte de justícia internacional entre els diversos pobles de la terra.

En aquesta secció volem oferir-vos una visió sintètica de l’estat dels drets humans, internacionalment reconeguts, i de les tasques de suport a la cooperació al desenvolupament arreu el món, i també mostrar la nostra preocupació per la situació de repressió i de penúria econòmica i humana que pateix gairebé la meitat de la població del planeta.

Sens dubte, tots els països es preparen per a guerres improbables i eventuals, despleguen aparells costosíssims, per imposar models de desenvolupament i de vida; però, no estem preparats per protegir a la ciutadania en la pau davant els contratemps quotidians de tota índole: indefensos per ullar i mitigar  catàstrofes naturals o provocades, que ens afecta de forma recurrent, i quedem desprotegits contra les inclemències del temps, sense inversions en mitjans d’emergències i assistència urgent i en prevenció i infraestructures a llarg termini (per exemple, xarxes de conducció i de magatzematge d’aigua a escala continental).

La intenció de El Correu Català de la Solidaritat és informar, perquè la informació es transformi en accions en pro de les víctimes dels abusos del poder, de discriminacions i violacions de tot tipus de drets que posen en perill les vides de les persones o que detenen el seu desenvolupament econòmic, social i personal.

Prevenir futures violacions i noves víctimes, doncs, informar és protegir els éssers humans i ajudar-los a sortir dels seus estadis de dependència, perquè autogestionin llurs pròpies vides i comunitats, i, així, construir les condicions per a una pau permanent i guanyar el dret i el deure a no tenir enemics, a través del respecte dels drets humans, de l’establiment de un Conveni per la vida, i de l’abolició de la pena de mort i de la cadena perpetua, d’acord amb un nou ordre internacional emparat en un dret humanitari universal.

El Correu Català de la Solidaritat posa la seva veu al servei de la defensa de les persones, de la seva dignitat i dels seus drets i deures, sobre tot, quan perillin a causa de la injustícia, de la impunitat i de l’abús, de la pobresa i dels perjudicis, de l’esclavatge i la marginació, i de qualsevol obstacle que els impedeixin tenir un accés a la salut, a l’educació, a la terra; o que els impossibilitin exercir el seu dret a la sobirania alimentària o de lluitar contra les injustícies econòmiques.

El Correu Català de la Solidaritat insta a tothom a participar activament en l’esforç col·lectiu d’aquelles ONG que han demostrat de forma fefaent, sense cap màcula, i durant moltes dècades, el compliment dels seus projectes d’ajuda al desenvolupament de les persones i pobles.

 

©Partit Carlí de Catalunya