Carlisme. Partit Carlí de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metges sense Fronteres

L’acció solidària en múltiples ocasions s’ha de realitzar en situacions d’emergències, unes vegades derivades de catàstrofes naturals, altres a conseqüència dels diversos conflictes bèl·lics estesos arreu el món, i algunes més per pandèmies desenvolupades per crisis alimentàries en àrees geogràfiques de la terra.

El Correu Català de la Solidaritat presenta el treball de Metges sense Fronteres, que emparant-se en la seva màxima que “milers de persones necessiten d’ajut urgent per sobreviure”, considera vital les aportacions solidaries dels que no poden estar en el terreny perquè els metges de l’organització hi puguin desplaçar-se a l’escenari d’operacions.

Metges sense Fronteres www.msf.es és una organització internacional, amb les seves corresponents seccions nacionals, que compta amb més de 3.000.000 de socis repartits per tot el món. Aquesta capacitat associativa li dóna força enorme, i una gran independència, quan es plantegen enfrontar-se a grans corporacions, governs i organismes internacionals. Una actitud de denúncia de situacions injustes, siguin qui siguin els responsables, per tal d’aconseguir canvis a favor de les víctimes, doncs, mantes voltes, l’assistència mèdica no és suficient. Així, amb l’esforç de més de 500.000 persones van contribuir a que determinada empresa farmacèutica retirés una demanda contra el govern indi que feia perillar l’accés de milions d’éssers humans a medicaments essencials.

Metges sense Fronteres té molt clar què és un luxe preparar-se durant una setmana per acudir a una emergència, puix cada hora que passa és vital, i s’ha d’actuar ja. Arribar el més ràpidament possible a qualsevol lloc del món; per això, tenen un equip mèdic i logístic preparats per sortir qualsevol dia. Per assolir la necessària rapidesa disposen de kits de material dissenyats per a cada tipus d’emergència, que els permeten actuar a les poques hores de pisar terra al lloc de l’emergència.

L’organització humanitària, en mostrar independència i neutralitat com a condicions indispensables, el no dependre de cap govern sinó de la població civil es presentat com a garantia davant els grups armats, i així, normalment, poden decidir on i quan actuar per tal d’assegurar-se l’accés a les poblacions i a les víctimes que necessiten l’ajut mèdic.

Com a mostra de la seva filosofia i de la seva transparència, Metges sense Fronteres declara que les aportacions rebudes es distribueixen d’aquesta manera:

Com a mostra de la seva filosofia i de la seva transparència, Metges sense Fronteres declara que les aportacions rebudes es distribueixen d’aquesta manera:

  • El 84% es destinat a projectes en el terreny i accions de testimoni.

  • El 16% es dedica a cobrir les despeses de captació de fons i costos administratius.

De la Memoria Anual MSF España 2006 podem extreure les següents dades:

  • 9.665.000 Consultes gratuïtes

  • 1.845.000 nens vacunats de meningitis

  • 189.000 nens tractats de desnutrició

  • 178.000 malalts de sida en tractament

  •  99.790 parts assistits       

L’organització va rebre el Premi Nobel de la Pau 1999, en reconeixement a la seva tasca humanitària.      

 

©Partit Carlí de Catalunya